shadow_left
Logo
Shadow_R

Asztrologosz


Elfelejtett jelszó?

Megjelent könyveim
megrendelhetőek a:

+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy
E-mail-ben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges
címen!

A Táltos Bolond című, 8oo oldalas
beavatási regényemet, több-keve-
sebb megszakítással 16 éven át
írtam.

Jellegzetesen erdélyi művész-
sorstörténetként indul, majd a
második felétől átváltozik apiri-
tuális fejlődési regénnyé.

Kapható Erdélyben a Corvina
és a Pallas Academia boltjaiban
(35 lej), Budapesten, illetve
Magyarországon megrendelhető
Maléth Zsolt-tól a
+36 30 582 7486 -os
telefonszámon, vagy az
Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen

Kozma Szilard

2006-ban jelent  
meg a harmadik  
metafizikai -   
tanulmánykötetem:

Tarot, rerinkalnáció  
és spirituális  
tisztánlátás    
címmel. 

ISBN: 973-8311-98-5
Kiadó: Státus Kiadó,  
Csíkszereda
Nyelv: magyar
Oldalszám: 215
Kötés: ragasztott
Típus: Könyv

A tartalomból: A tarot, mint
sors-elemzési útmutató,
Magzatfoganás igazi
(metafizikai) okairól,
spirituális szabályozási
és generálási lehetőségeiről.
A reinkalnáció: félig valóság
félig miszticizmus.
A spirituális tisztánlátás
egészségi előfeltételeiről.
A téves valóság-értelmezés
végzetes következményei.
A magyarországi politikai
krízis a 2006-os nyárvégi
konstelláció, valamint a
Gyurcsány ferenc születési
képletének tükrében.

Partnerek

Szepo

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé
megköszönni a munkáját
és a törődését,
teljesen komplex és mélységi
értelmezést kaptam, minden
 szempontból, 
nagyon szépen köszönöm.  
Mindegyik megérintett, de
ez a legutolsó volt
a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta
volna a koronát.  
Ebben természetesen az
is szerepet játszik,
hogy a transzcendens
 bolygókhoz  
vonzódom leginkább.  
Szavai rendkívül feltöltenek
engem,
és meg fogom érlelni magamban
 a hallottakat, olvasottakat.  
Nagyon sok és nagyon
masszív anyagot
kell most feldolgoznom,
 elindítanom magamban. 
A naplóírást még nem
olvastam el,
csak belenéztem, és rendkívül
 érdekes a téma.  
Köszönöm tehát,
roppantul örülök, hogy
úgy döntöttem,
hogy megkérem
Szilárdot útmutató értelmezésre.  
Nem is mondok
többet, mert azt hiszem,
átment a visszajelzésem lényege.  
Sok örömöt, kiteljesedést és
minden jót kívánok
Szilárdnak és a
 Családnak, Violának is
üdvözletem!

Deres Anita 

Kedves Szilárd,
Így, a szintézis végéhez
 érve
hálásan szeretném
 megköszönni
az elmúlt időszakban
(egészen az
 analízistől kezdve)
értem végzett kitartó,
 türelmes munkáját.
Annak ellenére, hogy
 mindezidáig
az asztrológia és a
 horoszkópok
világa számomra
 teljesen idegen,
 sőt előítélettel bevon
t terület volt,
 el kell, hogy mondjam,
hogy mégis
rendkívül szerencsésnek
 tartom magam,
hogy kapcsolatba
 kerültem Önnel
 és az Ön által művelt
 tudománnyal.
Munkája eredményeként
 sok tekintetben
 fordulás következett be
 a belső lényemben: 

- Míg korábban az
 asztrológiáról és
a horoszkópokról
azt gondoltam,
hogy az valamiféle
megalapozatlan hókuszpókusz,
 ma már teljesen meg
vagyok győződve arról,
hogy az Ön által művelt
 asztrológia egy zárt rendszerű,
összefüggésekkel átszőtt,
 racionális,
felülről ihletett tudomány,
 amely nem jósol, hanem
szinte tudományosan
értelmezi az ember
 cselekedetinek
legmélyebb rétegekben
rejlő mozgatórugóit és a
kiutat is megmutatja!

- Azt is megfigyeltem,
hogy akár az analízis,
akár a szintézis azonban
 csak akkor
 tud választ adni,
segítséget nyújtani,
ha őszintén fel merem
 tenni a kérdéseimet,
és a problémáimmal
 leplezetlenül
és pőrén szembe merek
nézni!
- Már ez is nagyon nehéz
volt, ám mégsem
elég, mert mit ér bárminemű
 megvilágító
 információ és értelem,
ha az nem
épül be az életembe!
Ez a végső konklúzióm,
most már rajtam áll a sor!

- Szilárd kitartóan,
türelmesen, és
nagy lelkesedéssel
mindent megtett
annak érdekében,
hogy idáig eljussak!
Azért, hogy képbe
kerüljek saját magammal,
megértsem mit miért
 is teszek, és rámutatott,
 hogy a bennem feszülő
ellentmondások
miben is rejlenek. Megtanított,
hogy a sok kényszeres,
rossz cselekedetem
valójában honnan
 is ered és kezelhető!
Nem kell, hogy ezek
 fogságában
éljem további életem, sőt,
magasabb minőségre
 emelhetem
azt, egészen a megváltódás
 felé!

- Mindezt bölcsen,
 tapintatosan,
intelligensen tette Szilárd,
megelégedett pont
azzal a( kevés)
mennyiségű információval
amennyit hajlandó voltam,
most, a jelen állapotomban
megosztani vele.
Éles látásával,
nagy élettapasztalatával
nem volt gond
kipótolnia a hiányzó
 láncszemeket, és
ráéreznie, hol is vannak
 az elakadások,
mi is a valós probléma,
amit talán magam
sem tudok vagy merek
 megfogalmazni,
 bevallani. Miközben
én bevallani
 sem mertem Ő feketén
– fehéren
 felfedte előttem!
- Komoly feltáró munka folyt
 közöttünk,
miközben sokszor
 meg kellett,
hogy álljak és nagy
 levegőt vegyek,
de mindig át tudtam
 lendülni,
mert a hanganyagon
elhangzottakat
belengte a humor
 és a derű, ami
nagyon – nagyon
 sokat segített!
És az is, hogy teljesen
 hozzá nem
értőként érthetően,
 logikusan felépítve
kaptam meg minden
kérdésemre a választ.

- Az sem volt utolsó
 szempont, hogy míg
kiszolgáltattam magam,
soha nem éreztem,
hogy ezzel Szilárd
visszaélt, megbántott,
leértékelt volna! Ez nagyon
– nagyon jól esett!
Nem tudom, hogy a
köszöneten kívül
búcsúzásul vajon mit is
 lehet kívánni
egy Tanítónak, aki az
 élet legfontosabb
 kérdéseiben adott
útbaigazítást!
Azt gondolom, talán
 az a legbölcsebb
ha ugyanazt kívánom
Szilárdnak, mint amire
Ő is megtanított engem:
 Eltántoríthatatlanul,
diadalmas küzdelmek közepette,
 sikeresen haladjon a
megváltódás útján
oda célba érve!
Mostantól kezdve
már nekem is ez a
 célom, és tudom,
hogy igazi, maradandó,
valós boldogságot
a megváltódásomat
előidéző
életfeladataim
beteljesítése okozhat!
Minden fáradozását és tanítását
megköszönve, szeretettel:

Évi 

Hitvallás

1) Asztrológusi munkám és kutatásaim során egyértelművé vált, hogy a teremtésnek, vagyis az egyetemes létnek - És ezen belül az egyéni sorsunknak is! � az eredeti célja és rendeltetése, nem más, mint a Lilith gyűjtőnéven ismert negatív őserők által megzavart abszolút létállapot helyreállítása, az egyetemes megváltás magvalósítása.

2) A teremtés által lehetővé vált és a teremtésben lehetővé váló egyetemes kiegyenlítődés és újjászületés, újjá-alkotódás (megváltás) ősi programja egyéni színezetű (jellegű, karakterű) megváltási programok (személyes üdvtervek) formájában jelentkezik az ember esetében. Ezek a Karma és Szvadarma néven ismert egyéni megváltási
� megváltódási programok, a megváltódási képesség (harmónia-képesség: egészség- és boldogság elérési képesség) kialakulását biztosító személyes életfeladatokkal (Szvadarma) együtt, egészen pontosan és határozottan kiolvashatóak a személyi horoszkópokból.

3) A személyi életfeladatokra alapuló egyéni megváltódási programoknak (személyes üdvterveknek) a személyi horoszkópok segítségével történő feltárása által lehetővé válik, elsősorban az anyai ági ősöktől öröklött személyi Lilit-hatásoknak, vagyis a családi Karmának a feloldása és meghaladása. Az olyan téves életúton való haladás megelőzése és/vagy megszüntetése például, mint a hibás szakma és karrier (Hivatás) választása és gyakorlása, vagy a téves élettárs-választás, és ezáltal, a boldogság nélküli házasságkötés (Ami egyéni és a családos sors-rontást is eredményez.), valamint az önkéntelen, romboló és önromboló mentális és ideális (mágikus) tevékenységek megszüntetése. Az asztrológiai feltárás által tehát, lehetővé válik az egyéni kiegyenlítődési képességeknek (Pl. az öngyógyítási és az önfenntartási képességeknek, a harmonikus szerelmi partneri-képességeknek és tulajdonságoknak.) a kialakulása, vagyis az egyén megváltódási képességeinek
� és ez által a boldog és kreatív életnek - az elnyerése.

4) Minden velünk született (öröklött), vagy a felnőtt korunkban kialakult krónikus betegség, hátrányos állapot és sorsnyomor, hirtelen csőd, vagy végzetes betegség és baleset, annak a következménye, hogy mi, vagy az édesanyánk, - akinek a tudattalan lelki és szellemi tevékenységének közvetlenül alá vagyunk rendelve 14 éves korunkig, és közvetetten 21 éves korunkig
huzamos ideig tévesen (hibásan) viszonyulunk (viszonyult az édesanyánk), az 1. pontban leírt, mindenkire általánosan érvényes, egyetemes lét-rendeltetés ősi logikájához, vagy a saját megváltódási (spirituális) programunkhoz (Édesanyánk a saját üdvprogramjukhoz). A magyar nyelv logikája ezt úgy fejezi ki, hogy rosszul járunk, vagyis, a balesetet, a csődöt, vagy a betegséget megelőzően mi, vagy az édesanyánk, hibás életutat követtünk (téves életúton járt az anyánk).

5) Az én életem és megváltásom
� megváltódásom (harmóniám, egészségem és boldogságom) tehát, mintegy szüksége, lehetősége és kifejeződése az egyetemes megváltásnak. Ugyanakkor az egyetemes megváltás, az én megváltódásomon és az én munkálkodásomon is múlik, úgy, hogy a kiegyenlítődés és a csere törvénye, valamint a hatás - visszahatás és a fejlődés törvénye alapján, minél több személyt juttatok hozzá a megváltódási képessége kifejlesztéséhez, annál több megváltódási lehetőséget biztosítok az egyetemes lét és a magam számára.

6) Ennek az eredeti pozitív rendeltetés és cél (funkció) elérésének az őslogikája szerint történik minden a teremtésben, és így a mi életünkben is, még akkor is, ha a gyakorlatias gondolkozásunkkal, a legtöbb esetben nem látjuk ezt a célt és nem értjük ezt a logikát a hétköznapi életünkben
� sorsunkban megvalósulni.

7) Ezt a pozitív (keresztény) őslogikát, valamint a személyes sors-megváltási programot (üdvtervet) az emberi értelem és spirituális képesség (
Misztikus intuíció) segítségével, illetve a személyi horoszkóp, és általában az asztrológia tudománya segítségével, teljességgel meg lehet érteni. És, a megértés által, ebbe a pozitív lét- és életfolyamatba bárkinek, aki nem agysérülten érkezett a világra, be is lehet kapcsolódni (az egyetemes megváltásnak és az élet harmonikussá, boldoggá és egészségessé tételének a folyamatába személyesen mindenki be tud kötődni és így kibontakozva, a teremtésben tudatosan részt venni, a teremtést megismerni és a megismerés által - fejlődni és kiegyenlítődni: megváltódni).

8) Ennek, a pozitív ősi és egyetemes logikának a személyi tudatomba történő tudatos beágyazásának és a hétköznapi életemben való alkalmazásának, látható, érzékelhető és észlelhető módon jelentkeznek a pozitív hatásai - visszahatásai és következményei, mind a személyes életemben (egészségemben, munkámban, erőnlétemben), mind a családom életében (harmonikus családi életünkben, élettársam és gyermekeink egészségében).

9) E tényeknek, a hétköznapi tapasztalat útján is észlelhető valóságának a tudatában, a hivatásomnak érzem azt, hogy az asztrológusi feltárásaim által, minden olyan személy számára, aki hozzám fordul segítségért, lehetővé tegyem a harmonikus és egészséges életvitelt. De különösen a fiatalok és középkorú személyek számára az olyan harmonikus és stabil családalkotást (szükségesetén: újraalkotást) és otthonépítést, amelyben természetes számú, ép, egészséges és normális gyermekek, szövődmény-mentesen jöhetnek a világra és különösebb tragédiák, vagyis végzetes balestek és betegségek nélkül nőhetnek fel.

10) A negatív (Karmikus) meghatározódások, valamint a helyes (üdvös) személyi életút feltárása és leírása, az egészségben, erőnlétben folytatható derűs élet elnyerési lehetőségét biztosító általános asztrológusi munkám mellett, olyan ép családok létrehozásának a megvalósítási lehetőségéhez nyújtok tehát megbízható, gyakorlati és részletes asztrológiai információt, amelyekben a szülők lelkét nem kell nyomasztania a sérült, illetve nem ép gyermekek nemzése- szülése miatt, a spirituális szempontból: jogos(!), de a kegyes-hazugságok rendszerében, a személytelen tudományos értelmezések, vagy a misztikus és vallásos érzelgősség alá rejtett bűntudat. Azáltal tehát, hogy a hozzám asztrológiai feltárásáért, tanácsért és segítségért forduló személyek számára lehetővé teszem a pozitív és mágikus erejű személyes felelősség maradéktalan felvállalását, illetve a felek szilárd öntudatára alapozott harmonikus családok alkotását és az egészséges gyermekek világra hozását, egyszerre szolgálom a nemzetemet, az emberiséget és az élet  rendeltetése földi és égi megvalósulását is.

 
   
Az apa lehetne a jó sorsunk meghatározója PDF Nyomtatás E-mail
*Sorsunk apánk kezében van*

* *

Kozma Szilárd asztrológus fedezte fel, hogy sorsunkat a tudatalattinkban
fészkelő negatív spirituális programok befolyásolják, melyek anyai ágon
öröklődnek, így anyáink és anyai ági női felmenőink komoly hatással vannak
életünkre. Ám az apánk sorsunkra gyakorolt befolyásáról eddig kevesebb szó
esett.

/- Szilárd, mi vezetett oda, hogy most az apa, az apaság jelentősége került
a figyelmed középpontjába?/

- A saját életem alakulása -- a feleségem erkölcsi-spirituális
megcsuszamlása, és ezáltal négygyermekes családunk szétbontása --, valamint
az ezzel kapcsolatosan megtapasztalt visszásságok. A korábbi feltárásaim
során rengeteg hangsúlyt fektettem arra, hogy elmondjam: a teljesen vagy
többnyire negatív Hold a horoszkópban azt jelenti, hogy az illető személyben
az anya ősképe negatív. De amikor a negatív Szaturnuszokat láttam, nem
tértem ki arra, hogy az apa ősképével bajok vannak karmikusan. Hiszen még
magam sem tudtam ezelőtt, hogy a probléma ennyire komoly és súlyos lehet!
Mostanra azonban a kialakult helyzet révén eljutottam oda, hogy
megfogalmaztam az apaság szakralitását, és az anyai szüléssel egyenrangú
spirituális fontosságát.

Meg kellett tapasztalnom, hogy a szülők kapcsolatának megszakadása esetén a
gyermekek elhelyezése során a hivatalos szervek és a törvényalkalmazók
többnyire még arra sincsenek tekintettel, ha az anya hagyja el a családot,
és olyan helyre, olyan körülmények közé költözik, ami egyáltalán nem
szolgálhatja a gyermekek egészséges lelki és szellemi fejlődését, épülését.
Az általános koncepció az, hogy csakis az anya képes helyesen gondozni és
nevelni a gyermekeket. Szerintem azonban a gyermekeket válás esetén annak
kellene ítélni, aki felelősen viselkedett a családban és a házasságban, és
aki személyes felelősséget képes vállalni a gyermekekért, attól függetlenül,
hogy az illető nő-e, vagy férfi. Metafizikus asztrológusként, nem lehetek
sem férfi-párti, sem nő-párti.

/- Metafizikai értelemben mi a női, és mi a férfi princípium jelentősége?/

- A nő a feminin princípiumnak: a megtermékenyülő és teremtő, tápláló
őshatalomnak a megtestesülése, a férfi pedig a maszkulin princípiumnak: a
megtermékenyítő és vezető, megváltó hatalomnak a megtestesülése. A nő a
teremtő hatalom és a szeretet megtestesülése. A Férfi az átvilágító és
értelmező világosság megtestesülése. Ezt a két, egymástól teljesen eltérő
funkciót és rendeltetést soha nem szabad egymással összekeverni, illetve
egyiket a másik ellenében bármiféle előnyben részesíteni. Csak az törekszik
a két nem egyedei közötti egyenlőségre, aki erről a lényegi különbözőségről
nem tud. Erre mondja Hamvas Béla, hogy az egyenlőség az egység megrablása.
Két egymástól teljesen eltérő alapfunkciójú elem között egység lehetséges,
és annak bizonyos körülmények között meg is kell valósulnia, de az
egyenlőségük eleve nonszensz.

/- Mi tehát a férfi szerepe a gyermeknevelésben?/

- Manapság a közvélekedés szerint az apák csak arra valók, hogy egyrészt a
spermát adják a gyermekekhez, másrészt a pénzt a családfenntartáshoz, vagy a
gyermektartáshoz. Ám épp az a nagy különbség az ember és az állat között,
hogy az apák nemcsak az önfenntartásra és a közösségi életben való
eligazodásra tanítják meg a gyermekeket, hanem a szellemi világgal való
kapcsolattartás módjára, az egyetemes törvényekkel való együttműködés
szükségességére és lehetőségeire is. Az apa szerepe a gyermek spirituális
beavatása!

Az apának a nevelésen keresztül lehet éppen akkora -- jó vagy rossz, ez az
apa spirituális megvilágosodotti fokától függ! -- szerepe a gyermek
személyisége, öntudata kialakulásában, mint amekkora súllyal bír az, hogy az
édesanya szüli meg a gyermekeket, és hogy ezáltal a karmikus programok nagy
részét is tőle örökli. Az apák dolga az, hogy beleavatkozzanak a gyermekeik
spirituális struktúrájába, és a szellemi tudásukhoz és képességeikhez mérten
azon -- lehetőleg -- pozitívan módosítsanak! Ettől függetlenül persze az
apának részt kell vennie a gyermekek közvetlen gondozásában is, mert ha nem
ezt teszi, akkor egyrészt képtelen fejleszteni a saját jin- (szeretet)
jellegű oldalát, másrészt a nevelés sem lehet megfelelően hatékony.

/- Miként látod: napjaink férfijai mennyiben alkalmasak az említett
szerepkör betöltésére?/

- Sajnos a horoszkóp-rendelők többsége nem férfi, hanem nő, mivel ők jobban
sejtik, hogy a világban van valami, a természettudományok által biztosított
életnyerési technikáknál és trükköknél rejtélyesebb, de sokkal erősebb és
meghatározóbb kauzális törvényrendszer által működtetett sorsmechanizmus. A
férfiakat tízszer kell, hogy fejbe verje, és padló alá nyomja a sors, amíg
ezt elkezdik észrevenni és elfogadni, akárcsak az én esetemben. Így alakul
ki az a fonák helyzet, hogy a szellemi fejlődési programjukat feltáró
horoszkóppal rendelkező nők próbálják átvilágítani az azt elutasító
férfiakat, és a szellemi világ titkainak megfejtésére nevelni a
gyermekeiket, holott ezt a férfiaknak kellene megtenni! A nőkben ugyanis a
Hold szellemisége, vagyis a szeretethez hibásan kapcsolt engedékenység és
kímélési, kényeztetési hajlam az erősebb, nem a szellemi összpontosítási
lépesség érdekében a kényelemről, szeszélyeskedésről és öncélú
élvezetszerzésről való lemondást következetesebben igénylő Szaturnuszé. Úgy
néz ki, minthogyha a gyermekek az elsőt igényelnék inkább, de ez tévedés.
Meg lehet figyelni, hogy a nagyobbacskák inkább ahhoz a szülőhöz, vagy
tanárhoz húznak, aki szigorúsága miatt kényelmetlenebb ugyan, de számukra
megbízhatóbb, mert stabilabb. És ennek az elvárásait igyekeznek is
teljesíteni, ami nem csak a tanulmányi eredmények miatt fontos szempont,
hanem elsősorban az erkölcsi normák elfogadása és gyakorlása miatt is. Azt
tapasztalom tehát, hogy előbb-utóbb elérkezik annak az ideje, hogy a régi
harcos és zsákmányszerző férfitípust játékon kívül helyezi a gyermekeit az
élet értelmébe beavató apa, és a jelenkori erkölcsi válság után a Szaturnusz
is kezd majd látszani a férfiból, a zsákmányoló hérosszal (Mars), frivol
herével (férfi-Vénusz), valamint a közösségirányítóval (Nap) minimum azonos
értékű rangot kapva. Az sem véletlen, hogy azok a családos férfiak, akik
elveszítik mind családellátó, mind a közösségbefolyásoló szerepüket, sokszor
az életükbe kerülő válságba kerülnek. -- Ez ugyanis természetes, ha nem
tudnak, illetve lemondanak a -- persze, kevésbé látványos -- gyermek
beavatói funkciójukról.

A kiegyenlítődés törvénye alapján a köznapi férfiban is kell lennie egy
olyan spirituális értékű lényegiségnek, ami metafizikailag (vagyis a
teremtés eredeti rendeltetési logikája szerint) egyenértékű a nők
magzatfoganási és -kihordási, valamint gyermekszülési képességével -- a nő
teremtői képességével! És ez nem más, mint a szellemvilág törvényeinek
megismerési, belátási és betartási képességén alapuló irányítói, alakítói,
fékezői, és ha kell, korlátozói képesség.

A férfinak rendkívül erős szellemű személynek kell lennie, hogy ezt az
utód-nevelői, spirituális tanítói feladatát felelősségteljesen elláthassa,
és gyermekeit a megváltás felé vezető útra rávezethesse. Ennek az egyedül
általa elvégezhető utód-beavatói munkának kellene ellensúlyoznia azt a
helyzetet, hogy ő nem képes utódokat szülni a világra, vagyis, hogy nem
képes teremteni. Amennyiben erről a feladatáról egy férfi lemond, az
elsődleges emberi funkciójáról, és élete spirituális lényegéről mond le!

Kedves Olvasó!

 

    Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életművemnek az egyik legfontosabb része a nagy lélegzetű, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló Egyetemes Törvényekről szóló tanulmányom. E tanulmányban szereplő harmadik törvény, a kiegyenlítődés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen a hasznát (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából), amennyiben nem adtunk mi is valamit cserében, az információért, illetve nem járultunk hozza gyakorlatilag is másoknak az információhoz való jutásért és a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutásunk után, nem hoztunk semmilyen személyes áldozatot. Látod, én áldozatot hozok azzal, hogy ingyenesen közzé tettem ezeket a sokak számára életbevágón fontos információkat amiket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben pl. meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak elméletben, de egy sötét lelkű és nem kevésbé sötét múlttal és jelennel rendelkező erdélyi személy, aki magát „anarchista prófétaként” (vagyis hamis prófétaként) határozza meg: az agykáros felesége falú széli viskójában és annak a betegnyugdíjából élősködő Nagy Atilla Puli, primitív rossz indulatában, arra áldozza ideje és energiája nagy részét, valamint az írni- tudása nagy részét, hogy engem szakmailag, és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel, a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítődésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következő linkekre, amelyben arról írok, hogy milyen indíttatással lettem asztrológus, és hogy igazából miért is szeretne Attila - Puli a cinikus rágalmazásaival, gazdaságilag tönkre tenni:

http://www.scribd.com/szilardk/d/62752670-Kozma-Szilard-Nagy-Puli-Attila-sarlatanozasa-hatekony-kovetkezmenyei

 

http://kozmaszilard.com/category/az_ellenseg/

 

 

Hálásan köszönöm, barátsággal: Kozma Szilárd 

 

 

 
< Előző
 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player